Markten

Advies nodig?

Advies nodig? Bel of Whatsapp, dan krijgt U binnen 5 minuten antwoord!

Al sinds 1945 worden onze producten gebruikt binnen de productie en verwerking van:

Voeding, Genotsmiddelen en Farmacie

Naaykens’ is een goede bekende in de industrie voor voeding, genotsmiddelen en farmacie. Binnen deze markt leveren we hoofdzakelijk RVS ventilatoren.

Deze komen indien gewenst overeen met FDA, HACCP en kunnen voorzien zijn van interne sproeinozzles voor CIP (Cleaning In Place) reinigen.

U vindt onze ventilatoren onder andere in (melk-)poedertorens, koffiebranderijen, cacaoverwerkers, de tabaksindustrie, bakkerijen, aardappelverwerkende industrie, vleesverwerking, bak- en braadovens, snoepfabrieken, champignonkwekerijen en veevoederinstallaties.

Chemie en Petrochemie

De ventilatoren van Naaykens’ vinden hun toepassing binnen verschillende bedrijfsprocessen bij onder andere Shell, DSM, Climax Molybdenum, DuPont, Sekisui, Akzo, Titan Wood, BASF en Gasunie.

Deze ventilatoren zijn meestal ATEX gecertificeerd en vervaardigd uit een hoogwaardige staalsoort overeenkomstig de specificatie van de eindgebruiker.

Keramiek

Sinds jaar en dag zijn we hofleverancier voor vele steen- en dakpanfabrieken. Dit vanwege de hoge betrouwbaarheid en lange levensduur van onze ventilatoren.

Ook leveren we aan fabrikanten van glas, porselein, tegels, steen- en glaswol.

Biomassa

Ook in de relatief jonge industrie voor biomassa en torrefactie is Naaykens’ al een bekende speler.

De biomassa-industrie stelt hoge eisen aan de ventilatoren, die zowel gasdicht als vonkwerend moeten zijn. Eisen waaraan ons productieprogramma naadloos aansluit.

U treft onze biogasventilatoren dan ook aan binnen diverse installaties in binnen- en buitenland

Milieu en Energie

Een verbrandingsinstallatie, gaswasser, zuigwagen, maar ook een composteerinstallatie voor zowel groen- en tuinafval als voor paardenmest: ze beschikken al sinds jaar en dag over Naaykens’ ventilatoren.

Ook worden onze ventilatoren ingezet voor het terugwinnen van warmte en energie.

Papier

Naaykens’ levert voor de papierindustrie ventilatoren voor pneumatisch transport, papierafzuiging en papierstofafzuiging.

Ook maken we ventilatoren in speciale uitvoeringen voor het transport van stroken en karton.

Bovendien voldoen onze ventilatoren – indien gewenst – aan de ATEX richtlijnen voor papierstof.

On- en offshore

De industrie voor scheepvaart en offshore gebruikt Naaykens’ ventilatoren voor velerlei doeleinden.

Denk bijvoorbeeld aan het ontgassen van ladingtanks, de ventilatie en het drogen van het ruim tijdens werkzaamheden, de afzuiging van chemicaliëntankers, het gebruik van inerte gassystemen, en de afzuiging van zowel technische ruimtes als woonruimtes op boorplatformen.

Rookgasafvoer

Onze duurzame ventilatoren zijn bij uitstek geschikt voor het afvoeren van rookgassen, of deze nu warm, abrasief en/of vettig zijn. Van grote schoorsteenventilatoren tot kleinere hoge-temperatuur ventilatoren voor brandweeroefencentra; we leveren het allemaal.

Overige industrieën

Tevens levert Naaykens’ ventilatoren aan ketel- en boilerfabrikanten voor warmtekrachtcentrales, zoals we dat ook doen voor oppervlaktebehandelaars, straalbedrijven en drinkwater- en rioolwaterbedrijven. Grote kans dat u ooit gezwommen heeft in een golfslagbad, waarbij een Naaykens’ ventilator de golven verzorgde.