Advies nodig?

Advies nodig? Bel of Whatsapp, dan krijgt U binnen 5 minuten antwoord!

Industriële ventilatoren voor agressieve gassen

In sommige industriële processen komen gassen vrij die sterk corrosief zijn en snel leidingwerk en ventilatoren kunnen corroderen. Niet alleen de chemische industrie heeft hier last van, maar ook producenten van voedingsmiddelen en bedrijven die met (kunst)mest werken krijgen hier snel mee te maken.

Voor verschillende industrieën hebben we dan ook oplossingen gevonden voor agressieve gasstromen. Denk hierbij aan:

 • Koffiebranders
 • Champignonkwekers
 • Tabaksverwerkers
 • Mest verwerkers / producenten van fertilizers
 • Chemisch reactieve gassen van de petrochemie

Voor elke toepassing kijken we onder andere naar:

 • De juiste keuze van materialen: volbad verzinken of RVS 304/316;
 • Gasdichte afdichtingen zodat er geen agressieve gassen kunnen ontsnappen;
 • Inspectieluiken zodat de ventilator snel inwendig kan worden nagekeken.

Het kan van groot belang zijn dat de ventilator chemisch inert is voor de gasstroom, zeker omdat er bij de ventilator continue nieuwe gas aangezogen wordt. Als er materialen in de ventilator reageren met de gassen dan zal deze reactie door de continue verse toevoer van gas snel verlopen.

Onze sales engineers staan klaar om samen met u een optimale ventilator te vinden voor uw proceslucht!

Een voorbeeld van een RVS centrifugaal ventilator, RVS wordt vaak gebruikt bij agressieve gassen vanwege de hoge resistentie tegen corrosie.

Ventilator geleverd voor tabaksverwerker

Voor een Noord-Brabantse klant die werkt met tabaksproducten leveren wij regelmatig ventilatoren. Vooral als tabak vochtig is kan het zeer corrosief zijn, waarbij zelfs RVS 304 niet meer voldoende resistent is.

De hoge-druk ventilator die we geleverd hebben is dan ook speciaal ontworpen voor deze lastige omgeving. De afgezogen lucht van de droger is namelijk warm en vochtig, en bevat zeer corrosieve deeltjes tabak.

Maatregelen tegen corrosie door agressieve luchtstroom

Om corrosie te voorkomen zijn er verschillende maatregelen genomen:

 • De as-doorvoering geschiedt dmv een gasdichte as-afdichting met spergasaansluiting;
 • Alle RVS onderdelen zijn geglaspareld tot een gave finish, waardoor geen materiaal vast kan blijven te zitten;
 • De ventilator is voorzien van een aftapnippel waardoor eventuele gevormde condens afgevoerd kan worden.
Referentie Order 77457
Ventilator type Serie 16 Type MH13
Debiet m3/h 5.100
Statische druk bij 60° C (Pa) 4.660
Statische druk bij 20° C (Pa) 4.100
Maximale temperatuur aanvoergas (°C) 85
Toerental (o/min) 2557
Motorvermogen, opgenomen ( kW) 9
Motorvermogen, maximaal (kW) 18.5
Materialen Delen in contact met de gasstroom: RVS-316 (1.4401)
Overige delen: Staal S235JR (1.0037)

In de onderstaande foto’s zijn twee renders te zien van de geleverde ventilatoren. Daarnaast is te zien waarom een goede afdichting zo belangrijk is, als corrosieve gassen de lagers en binnenkant van de motor kunnen bereiken treedt zeer snel veel roestvorming op met alle gevolgen van dien.

Afzuiging van vochtige lucht en condensvorming

Een ander aspect van agressieve gassen komt uit een wat onverwachte hoek: namelijk waterdamp. Bij het afzuigen van lucht uit ovens of drogerijen is de ventilator vaak een stuk koeler dan het gas dat er doorheen stroomt, zeker de wanden die direct in contact staan met de buitenlucht. Waterdamp in hete lucht met een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad zal dan snel afkoelen en condenseren, waarna het water zich ophoopt in de ventilator. Bij deze ventilator is dat ook het geval, gezien de lucht uit een droger komt met een temperatuur van 60° C.

Afhankelijk van de toepassing zijn hier verschillende oplossingen voor, de meeste eenvoudige is een aftapnippel onderaan de ventilator waarmee actief het condenswater afgevoerd kan worden. Condensvorming compleet voorkomen is ook mogelijk maar maakt de ventilator snel veel complexer. Denk hierbij aan thermische isolatie van de ventilator zodat het temperatuurverschil minimaal is, of het bijmengen van droge lucht, of de ventilator voorzien van tracing.

Ventilator geleverd voor branderij koffie

Ook voor een welbekende koffiebrander hebben wij een hoge druk rookgasafvoer geleverd voor de gassen die vrijkomen bij het branden. Het branden van koffie is een nauwkeurig en complex proces waarbij door de hoge temperatuur verschillende chemische reacties plaats vinden in de koffiebonen. Hierbij vormen zich de aroma’s die koffie kernmerken, waarbij verschillende zuren een belangrijke rol spelen in het vormen van de smaak.

Hoewel het eindproduct ook bij Naaykens’ graag geconsumeerd wordt, komen als restgassen bij dit proces dus ook zuren, volatiele organische stoffen en fijne (verbrande) deeltjes vrij. De ventilator die deze gassen afvoert moet natuurlijk ook bestand zijn tegen deze gasstroom met verschillende reactieve componenten.

In de onderstaande foto’s is goed het RVS van het ventilatorhuis te zien en het inspectieluik. Ook de extra verstevigingsstrippen zijn duidelijk zichtbaar voor de zeer hoge druk.

Bij deze installatie is er ook een asafdichting toegepast, voorzien van koolstofafdichtingsringen met rvs sluitveren en een spergasaansluiting. Ook bij de flenzen worden hoogwaardige drukvaste grafiet afdichtingen toegepast van het type Sigraflex.

ReferentieOrder 79619
Ventilator typeSerie 2300 Type PA3600
Debiet m3/h18.000
Statische druk bij 130° C (Pa)12.000
Maximale temperatuur aanvoergas (°C)225
Toerental (o/min)2900
Motorvermogen, opgenomen bij 130° C ( kW)88.7
Motorvermogen, maximaal (kW)135
MaterialenVentilatordelen in contact met de gasstroom: RVS-304 (1.4401)
Overige delen: St37

Extra vermogen voor koude start

Bij ventilatoren die hete lucht verplaatsen moet in enkele gevallen de motor zwaarder uitgevoerd worden dan het vermogen dat deze verbruikt tijdens normaal bedrijf, bijvoorbeeld bij een koude start bij nominaal toerental. Dit komt omdat hete lucht veel ijler is dan dezelfde lucht op kamertemperatuur. De dichtheid van de lucht ten opzichte van de temperatuur is makkelijk af te leiden van de algemene gaswet (PV = nRT). Bij gelijke druk en volume gaat een verdubbeling van de temperatuur gepaard met een halvering van de dichtheid. Doordat er veel minder moleculen in beweging gebracht moeten worden is de kracht op de waaier veel lager, en dus ook de kracht die de motor moet leveren.

Voor de bovenstaande toepassing is de temperatuur van de lucht 130° C. Dit betekent ook dat de dichtheid van de lucht slechts 73% is vergeleken met de buitenlucht en het opgenomen vermogen bij 20° C 38% hoger is dan bij werktemperatuur.

Zonder toepassing van frequentieregelaar of kleppen, zal de motor dus fors groter moeten zijn dan nodig bij de hoge werktemperatuur, om bij 20C te kunnen starten.

Corrosie-resistente ventilatoren voor ammoniak-rijke omgeving fertilizer / kunstmestfabriek

Recentelijk hebben we voor een producent van kunstmest de onderstaande ventilator geleverd die in een zeer vervuilde omgeving komt. Om corrosie te voorkomen is hier gekozen voor een economisch gunstigere volbad verzinkte afwerking en robuuste verflaag in plaats van deze ventilator volledig uit RVS te laten maken.

Ook is hier een groot inspectieluik ontworpen met 4 handige sterknoppen waardoor eenvoudig regelmatig de staat van de ventilator aan de binnenkant gecontroleerd kan worden.

Verzinkt leidingwerk voor corrosief stof, met geïsoleerde ventilator

Een andere klant zocht een filtersysteem voor het afzuigen van zeolietpoeder, dat in sommige toestanden zuur kan zijn. Het filter is hier geplaatst voor de ventilator vanwege de beperkte ruimte in de hoogte, in plaats van de typische Pat-Jet Easy Access bouw waar de ventilator direct op het filterhuis staat.

Deze ventilator is een onderdeel van een totaaloplossing voor deze klant, waarbij we een turn-key oplossing hebben geleverd voor een productieproces waar regelmatig de productie gestopt moest worden door de hoge hoeveelheid stof in de lucht.

Let in deze installatie vooral op het gebruik van verschillende types leidingwerk, vóór het filter is gekozen voor dikwandig verzinkte buis vanwege de grotere stoflast. Tussen het filter en de ventilator is de stoflast (en het risico op corrosie) uiteraard veel kleiner en kan standaard buismateriaal gebruikt worden.

Geïsoleerde ventilator voor geluidsarme werking

Ook is hier duidelijk de filteromkasting te zien: door deze te isoleren wordt het geproduceerde geluid sterk gedempt – wat wel zo fijn is voor de werknemers in de buurt. Wij werken vaak samen met gespecialiseerde isolatiebedrijven die ventilatoren zowel thermische als geluiddempende isolatie aan kunnen brengen.

Referentie Order 85033
Ventilator type Serie 53
Debiet m3/h 30.000
Statische druk bij 20° C (Pa) 2.800
Toerental (o/min) 1750 (frequentiegeregeld)
Motorvermogen, opgenomen (kW) 29
Motorvermogen, maximaal (kW) 30
Materialen Ventilatordelen in contact met de gasstroom: RVS-304 (1.4401)
Overige delen: St37

Volbad verzinkte waaiers voor champignonkwekerijen

Wellicht een industrie waar men het niet van verwacht, maar bij champignonkwekerijen is door onder andere het gebruik van ammoniak de vrijkomende lucht corrosief. Ook de hoge luchtvochtigheid van de lucht waarin schimmels goed gedijen zorgt voor problemen als de ventilator kouder is dan de aangezogen lucht, gezien er snel condensvorming op zal treden.

Zie hiernaast bijvoorbeeld een waaier die een klant heeft teruggestuurd, hier is de hevige roest duidelijk zichtbaar.

Voor deze klant hebben we dan ook de waaier en naaf compleet nagebouwd en volbad verzinkt.

Zo, nu heeft u een beetje een beeld wat Naaykens’ kan betekenen voor agressieve gasstromen. Hebt u ook een gasstroom met corrosieve componenten? Wij helpen u graag!