Advies nodig?

Advies nodig? Bel of Whatsapp, dan krijgt U binnen 5 minuten antwoord!

Zware industriële centrale afzuiging

Naaykens heeft ruime ervaring met het ontwerp van de zware industriële centrale afzuiging voor productieprocessen waar veel industrieel stof bij vrij komt. In onze ontwerpen houden wij dan ook rekening met de extra risico’s die komen kijken bij zeer stoffige industriële processen.

Met onze ervaringen passen wij dan ook verschillende methodes toe om grote hoeveelheden stof uit de proceslucht te kunnen filteren en af te voeren. Denk hierbij aan:

  • We analyseren zorgvuldig de specificaties, omstandigheden en situatie bij de productie-faciliteit van de klant. Hierbij kijken we naar alle eigenschappen van het stof en de bron hiervan;
  • We ontwerpen, selecteren en produceren passend leidingwerk om ophoping van het industriële stof te voorkomen met de juiste optimale levensduur voor de juiste kostprijs;
  • De adviseurs overleggen en bepalen samen met U welke opvangmethode het beste is voor de afvoer van de grote hoeveelheden stof;
  • De ontwerpers kunnen klant-specifieke onderdelen of eisen op zeer flexibele wijze integreren in de zware industriële centrale afzuiging;
  • De ingenieurs en techneuten van Naaykens Luchttechniek kunnen analytisch en voorspellend bepalen welk filterdoek toegepast moet worden om de centrale afzuiging succesvol te kunnen laten werken, mét een optimale levensduur;
  • Tot slot ontwerpen we het systeem vaak zo, dat de proceslucht zuiver genoeg is om te worden hergebruikt. In sommige gevallen filtert de industriële centrale afzuiging de lucht zelfs dermate schoon, dat deze gewoon in de hal kan worden teruggeblazen.

Een voorbeeld van delen van een zware industriële centrale afzuiging
Voor complexe industriële afzuigingen zijn er veel verschillende opties mogelijk.

Ontwerp zware industriële centrale afzuiging: de stofsamenstelling

De eerste stap in het ontwerpen van een filter is meestal een analyse van het industriële stof. In samenwerking met een gerenommeerd laboratorium wordt een stofsample geanalyseerd. Hieruit wordt duidelijk dat er verschillende fracties aan stof zijn, maar waarbij de grootste fractie relatief grof is.

Grote hoeveelheden stof – schakelend filter

Vervolgens bepalen we samen met de klant wat de specificaties zijn waaraan de zware industriële centrale afzuiging moet voldoen. In dit geval was dit:

Stofbelasting600 kg/h
Debiet30.000 m3/h
Stofconcentratie ingaande lucht20 g/Nm3
Emissienorm< 0,1 mg/Nm3

1: Hierbij is vooral de hoge stofbelasting opvallend! 

Stofeigenschappen
OmschrijvingKeramisch slijpstof
Dichtheid2.65 g/cm3
Explosief?Nee
Corrosief?Nee
Deeltjesgrootteverdeling
StofgroottePercentage
< 60 µm90%
< 40 µm50%
< 20 µm10%

Retourblazen van de gefilterde lucht in hal

Tevens was een wens om de lucht weer retour te blazen in de hal. Met een debiet van 30.000 m3/h is dit een verstandige keuze, zo wordt in de winter de warme lucht hergebruikt. Met de hoge gasprijzen van 2022 scheelt dit al snel €100 – €150 per koude winterdag!

Ontwerpdetails zware industriële centrale afzuiging

Anti-abrasieve inlaat en voorafscheider

De eerste stap om het (in dit geval) industriële keramische stof van de lucht te scheiden gebeurt vóór het doekfilter, bij de inlaat. Door een abrupte verandering van de luchtstroom in zowel richting als snelheid zal het grofste keramische stof neerslaan op een rooster in de anti-abrasieve inlaat. Dit neergeslagen stof vormt meteen een bufferlaag waarop het andere keramische stof zal botsen, en als deze laag te dik wordt zal deze door de luchtstroom naar de afvoer trechter worden meegenomen, waar het richting opvangbak geleid wordt.

1: Luchtstroom door aanzuigbuis, anti-abrasieve inlaat en inlaatbak. Hoe verder in het systeem, hoe lager de luchtsnelheid.

2: Grof stof slaat door de vertraging in luchtsnelheid neer in de anti-abrasieve inlaat; waar het op het ander keramisch stof valt. Zo vormt dit een zichzelf-vervangende laag die slijtage aan de constructie voorkomt.

Snelheden van stof en lucht in de industriële centrale afzuiging

Om te kunnen garanderen dat alle stofdeeltjes meegenomen worden door het gehele systeem maken wij gebruik van onze ervaring en kennis van luchttechniek. Denk hierbij aan de snelheid waarbij dit keramische stof vanaf een bepaalde grootte meegenomen wordt en bij welke snelheden het neer zal slaan. We voorspellen succesvol en nauwkeurig bij welke snelheden het stof zou neerslaan en bij welke snelheden het stof mee gaat. Hier passen we de zware industriële centrale afzuiging vervolgens helemaal op aan.

Bij dit keramische stof is de kritische snelheid van een stofdeeltje met verschillende representatieve diameters bepaald. Met deze bepaalde waardes konden we bepalen dat in de aanzuigleiding met een hoge snelheid van 20 m/s ook het grofste keramische stof zou worden meegenomen, en dat verderop in het filter pas neer zou slaan, precies zoals het de bedoeling was.

Afscheidingsgraden per filterstap

In onderstaande tabel kan u een voorbeeld zien van een overzicht waar we het keramische stof afscheiden per onderdeel van het filter: (waardes zijn ter illustratie, in werkelijkheid wijken deze af)

Technische kenmerken filtratie per scheidingsstap
 Anti-abrasieve inlaat en stootplaatFilterNafilter – F9Nafilter – H13
Deeltjesgrootte aangeboden luchtVoornamelijk grof tot zeer grof stof:
90% > 20 µm
Middelgrof stof na afscheiding grove restanten.
Grootste deel 5-50 µm
Fijne tot zeer fijne overblijfselen na hoofdfilter
Grootste deel: >0.4 µm
Fijne tot zeer fijne overblijfselen na hoofdfilter
Grootste deel: >0.4 µm
Stofbelasting600 kg/h60 kg/h300 g/h15 g/h
Stofconcentratie ingaande lucht20 g/nM32000 mg/nM310 mg/nM30,5 mg/nM3
AfscheidingsgraadCa. 90% van totale stofCa. 99.5% voor middelgrof stofCa. 95% voor fijn stofCa. 99% voor zeer fijn stof
Massastroom stof in uitgaande lucht60 kg/h300 g/h15 g/h0.15 g/h
Stofconcentratie uitgaande lucht2000 mg/nM310 mg/nM30.5 mg/nM30.005 mg/nM3
Verwachte afscheiding en opvang stofCa. 540 kg/hCa. 60 g/hCa. 285 g/hCa. 15 g/h

Impressie van geleverde afzuiginstallatie

De onderstaande installatie voldoet ook aan onze ontwerpeisen: iets wat we natuurlijk controleren via een stofemissiemeting. Hieruit kwam dat we nog conservatief zaten met onze berekeningen; aan de emissienormen wordt ruimschoots voldaan! 

Hebt u ook een probleem met steenstof? Wij kijken graag mee en kunnen u op maat vrijblijvend advies bieden.