Advies nodig?

Advies nodig? Bel of Whatsapp, dan krijgt U binnen 5 minuten antwoord!

Stofafzuiging: cyclonen en filters

Onze ervaring passen wij graag toe op de specifieke uitdagingen die komen kijken bij verschillende industrieën. Denk hierbij aan:

  • Juiste keuze filterpatronen voor het stof, waarbij correcte reiniging gegarandeerd wordt;
  • Correcte dimensionering van een stofafzuiging op basis van de grootte van de af te zuigen ruimte;
  • Voorafscheiders zoals een cycloon of een ander type, correct gedimensioneerd op basis van deeltjesgrootte en debiet;
  • De juiste ventilator die de juiste onderdruk kan leveren om de lucht en het stof met de juiste snelheid door het systeem te leiden.

Cyclonen en filters voor de poedercoating industrie

De filters van Naaykens worden onder andere gebruikt voor de afzuiging van poederlakcabines. Poedercoaten is een populaire manier om producten van een stabiele en sterke coating te kunnen voorzien, waarbij een goede afzuiging belangrijk is om de zichtbaarheid in de cabine te kunnen garanderen.

Bij het poedercoaten wordt de verf in poedervorm gespoten om de producten. Niet al deze poederverf hecht echter aan het product, de zogenaamde overspray. Het voordeel van dat er gewerkt wordt met droge poederverf is dat deze ook herwinbaar is, wat een budgetvriendelijke en ecologisch verantwoorde keuze kan zijn voor poedercoaters.

Ontwerp van een industriële stofafzuiging voor poederlak
De poederlak wordt verzameld in olievaten voor makkelijke opvang en transport van grote hoeveelheden stof.

Stofafzuiging voor een uitbreiding poederlakinstallatie

Een poedercoater wilde zijn poederlakcapaciteit uitbreiden, waarbij Naaykens Luchttechniek gevraagd is de stofafzuiging te verzorgen. De wens was een totaaloplossing met leidingwerk vanaf de cabine, tot en met filter en cycloon.

Voor deze stofafzuiging heeft Naaykens de kennis en productie in-house om de installatie precies af te stemmen op de deeltjesgrootte en op het stof. De luchtsnelheid in zulke afzuiginstallaties is immers erg belangrijk. Bij te weinig snelheid zal er stof ophopen op ongewenste plekken, of juist niet voldoende neerslaan in de cycloon. Via deze cycloon kan op een eenvoudige manier tot 97% van de afgezogen poederlak (de “overspray”) herwonnen kan worden. Een verkeerde dimensionering zal verspilling van waardevol poeder tot gevolg hebben. Een te hoge snelheid zorgt natuurlijk ook voor onnodig extra energiegebruik.

1: Schematische opbouw van een stofafzuiging van een poedercoatingsinstallatie

Passende oplossing met stofafzuiging naast de poedercoating cabine

Zoals regelmatig voorkomt was de beoogde locatie van de filterinstallatie bij deze poedercoater in een bestaande locatie. Ook hier hebben we onze expertise gebruikt om de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken, en de luchtstroom in juiste banen te kunnen leiden.

Technische kenmerken

ReferentieOrder 84403
Debiet (m3/h) 20.000
Specifieke eisenPoedercoater, beperkte ruimte, herwinning poederlak via cycloon
Grootte filter (LxBxH)6200 x 2300 x 2200 mm
StoftypeEpoxy poederlak
Dichtheid1.6 g/cm3
Deeltjesgrootte10-60 μm

Geleverde filterinstallaties voor poedercoaters

In de onderstaande foto’s staan voorbeelden van verschillende stofafzuigingen. Hier is ook goed te zien dat wij vaak onze filters buiten opstellen – dit bespaart ruimte én heeft als voordeel dat het afvoeren van het verzamelde buiten plaats kan vinden.

Impressie van geleverde stofafzuigingen

In de onderstaande foto’s kan u een impressie zien van twee van onze geleverde stofafzuigingen. Deze filters zijn uitgevoerd met geluidsdempers voor stillere werking. Ook zijn hier twee verschillende opvangmethodes te zien; 200L olievaten en big-bag zakken. Beiden zijn uitermate geschikt voor eenvoudige afvoer van grote hoeveelheden stof.

Zoekt u ook een stofafzuiging voor uw poedercoating installatie? Wij kijken graag mee en kunnen u op maat vrijblijvend advies bieden.

Dimensionering van cycloon op basis van stoftype

Het juist dimensioneren van een cycloon kan een lastige uitdaging zijn, maar eentje waar Naaykens ruime ervaring mee heeft. Het afscheiden van stof in een cycloon is nooit perfect, maar met de juiste keuzes is het mogelijk om tot meer dan 97% van het stof af te kunnen vangen.

In de grafiek is te zien hoe deze afscheiding verdeeld is voor een bepaalde cycloon: fijner stof zal minder goed afgescheiden worden dan grof stof.

Het is essentieel is om te weten wat het stof is voor bepaald kan worden welke cycloon juist is voor het proces.

Door dit mechanisme zal een cycloon nooit 100% van het stof af kunnen scheiden, zeker de kleinste fractie niet. Voor de afscheiding van het grootste deel van het stof is een cycloon een zeer goede oplossingen, waarbij de combinatie met een patronenfilter of alleen een nafilter er voor zorgt dat ook de fijnere fracties afgescheiden worden.

Voor het dimensioneren zijn een aantal formules van belang. Deze formules worden gebruikt hoe goed deeltjes van bepaalde groottes afgescheiden worden (zie bovenstaande grafiek), en wat de drukval over de cycloon is. Voor de prestaties is op invloed:

  • De diameter van de cycloon; 
  • Het debiet door de cycloon; 
  • De dichtheid van het stof; 
  • De viscositeit (en temperatuur) van de lucht. 

Een kleinere cycloon zal zorgen voor een goede afscheiding. Echter zorgt dit ook voor een hogere drukval over de cycloon, wat betekent dat er een krachtigere ventilator nodig kan zijn.

Een andere optie is om meerdere cyclonen te gebruiken – zulke multicyclonen werd in het verleden zeer vaak toegepast.

Een handige vergelijking is een auto die uit de bocht vliegt: waarbij het stofdeeltje de auto is en uit de bocht vliegen betekent dat het deeltje de rand van de cycloon raakt; en hiermee afgescheiden wordt. Uit de bocht vliegen is makkelijker met hoge snelheid, een grotere auto, maar ook als de bocht krapper is.

Cyclonen geleverd door Naaykens Luchttechniek

In onderstaande foto’s kan u een paar cyclonen zien die wij in voorgaande projecten geleverd hebben. Hier is ook te zien hoe we deze cyclonen gebruiken als voorafscheider: waarbij de cycloon het meeste stof afvangt op en een filter achter de cycloon de rest van het lucht zuivert.

Zoekt u ook een afzuiging voor uw poedercoating installatie? Wij kijken graag mee en kunnen u op maat vrijblijvend advies bieden.

Historische stofafzuiging en cyclonen

In een ver verleden produceerde Naaykens Luchttechniek al installaties voor stofafzuiging. Kijk hier eens hoe dit soort systemen en installaties er vroeger uitzagen en zie hoe de afzuig- en lucht-technologie zich heeft ontwikkeld.